خانه محصولات سرويس Wireless
سرویس مبتنی بر استانداردهای 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n که امکان برقراری ارتباط بین دو نقطه با فاصله دور از هم بدون استفاده از هر گونه بستر مخابراتی را مهیا می کند. برای این تکنولوژی از فرکانسهای 2.4 GHz و 5.8 GHz که در جداول استاندارد فرکانسها در باند نویز و اشغال نشده قرار دارند استفاده می کند.

با وجود قرار گیری در باند آزاد برای رعایت حریم فرکانسی و جلوگیری از تداخلات ارتباطی برای استفاده از این باندها شرکت همیارنت اقدام به دریافت مجوزهای لازم و رعایت استانداردهای کشور تحت نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی کشور می نماید. برای تایید آن اداره مشخصه های فنی لازم و استاندارد بودن تجهیزات مصوبه الزامیست تا به تایید آن اداره کل برسد.

استفاده از این تجهیزات به علت گرانتر بودن نسبت به تجهیزات ADSL تنها در نقاطی که این سرویس در دسترس نبوده و یا برای انتقال پهنای باندهای بالاتر از توان سرویس دهی ADSL و یا بعد مسافت بالا توجیه اقتصادی خواهد داشت. همچنین کاربرانی که مایلند سرویس ADSL خود را ارتقا دهند میتوانند از این سرویس استفاده نمایند.

ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که این سرویس با توجه به ارتباط مستقیم کاربر به دکل شرکت شیراز همیار از ثبات بهتری برخوردار است و رفع اشکال و پشتیبانی نیز به مراتب سریعتر خواهد بود.